Trvalá udržitelnost

Braun a trvale udržitelný rozvoj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Víme, že jako velká společnost můžeme skutečně měnit svět. Tuto odpovědnost jsme vždy brali vážně a dnes je jádrem všeho, co děláme. Naše dědictví v oblasti trvale udržitelného rozvoje se datuje od 50. let a vystihují ho nadčasová slova, která pronesl bývalý vedoucí designu společnosti Braun Dieter Rams: „Dobrý design bere ohled na životní prostředí. Může a musí přispívat k zachování a ochraně zdrojů.“

Dnes kráčíme po jasné a pevné cestě směrem k trvalé udržitelnosti. Naše mateřská společnost P&G vymezila a dodržuje strategie trvalé udržitelnosti v pěti hlavních oblastech: výrobky, provozy, společenská odpovědnost, zaměstnanci a zainteresované subjekty. Tyto strategie řídí naše vlastní úsilí rozvíjet se způsobem, který je nejlepší pro naše spotřebitele, životní prostředí a společnosti, na kterou máme vliv. Proto jsme v roce 2007 založili Pracovní skupinu Braun pro trvalou udržitelnost, jejímž cílem je posoudit současnou úroveň trvalé udržitelnosti a poradit, jak ji dále zlepšovat.

Co už jsme udělali a co děláme dnes?


Trvale udržitelný rozvoj prostřednictvím našich výrobků
Trvale udržitelný rozvoj prostřednictvím našich výrobků
Braun dbá na to, aby přístroje, které vyrobí a uvede na trh, poskytovaly spotřebitelům příležitost snížit jejich vlastní ekologickou stopu.
Více o trvalé udržitelnosti prostřednictvím našich výrobků ...

Šíření poselství


Protože se snažíme rozvíjet co nejudržitelnějším způsobem, víme, že dosáhneme ještě víc, pokud motivujeme i naše partnery, aby se k nám přidali. Naše vědomosti a zapálení pro věc chceme předat dodavatelům, distributorům, prodejcům a všem ostatním, se kterými spolupracujeme, aby se trvale udržitelný rozvoj stal prioritou v celém hodnotovém řetězci.

Například prostřednictvím sítě dodavatelů P&G pro trvalou udržitelnost spolupracujeme s našimi dodavateli na dalším snižování ekologické stopy. Dosahujeme to především tak, že jdeme dle svých možností nejlepším příkladem, přebíráme vedení v iniciativách, jako je Evropská platforma pro recyklaci, v přechodu na energeticky efektivní výrobky a významně přispíváme k naplnění náročných cílů P&G v oblasti trvalé udržitelnosti.