Služby pre spotrebiteľov

Vyberte kategóriu výrobku

Prosíme, vyberte kategóriu vášho výrobku na presmerovanie na zodpovedajúcu službu pre zákazníkov.

Vyberte krajinu

Zvoľte "ZZ_iná krajina", ak v príslušnom zozname nenájdete svoju krajinu.

Vyhľadať servisné stredisko Braun.

Vyberte obec...

Kontaktné informácie

Procter & Gamble Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava

Telefón: 02-57101135
Fax:02-57101112

Email