Súčiastky s vysokým výkonom

Vymieňajte planžetu a blok so strihacími lištami každých 18 mesiacov

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za 18 mesiacov váš holiaci strojček Braun oholí priemerne 6 000 000 fúzov. Pri plnení tejto náročnej úlohy sa strihacie súčiastky postupne opotrebúvajú a vaše holenie môže byť čoraz menej dôkladné a pohodlné.

Spoločnosť Braun odporúča vymieňať planžetu a blok so strihacími lištami každých 18 mesiacov, aby sa zachoval maximálny výkon vášho holiaceho strojčeka. Pre dokonalé oholenie každý deň.

Zobraziť všetky súčiastky s vysokým výkonom

Ako a kde možno kúpiť súčiastky s vysokým výkonom: Poznačte si číslo modelu svojej súčiastky s vysokým výkonom (napr. 70S pre všetky holiace strojčeky Series 7/Pulsonic) a potom ju môžete kúpiť vo väčšine elektropredajní, na mieste, kde ste kúpili svoj holiaci strojček, on-line alebo prostredníctvom našich autorizovaných servisných partnerov.

Často kladené otázky

Prečo by som mal pravidelne vymieňať planžetu a blok so strihacími lištami?

Strihacie súčiastky sa postupne opotrebúvajú a vaše holenie môže byť čoraz menej dôkladné a pohodlné. Po ich výmene znovu získate 100-percentný výkon svojho holiaceho strojčeka.

Aký je rozdiel medzi planžetou so strihacou lištou, kazetami a výrobkami, ktoré obsahujú len planžetu?

Keď vo všeobecnosti hovoríme o súčiastkach s vysokým výkonom, máme na mysli planžetu holiaceho strojčeka a strihací blok. Tieto dve súčiastky pracujú spoločne a opotrebúvajú sa. Braun vždy odporúča vymieňať planžetu aj blok so strihacími lištami na opätovné získanie 100-percentného výkonu. Jediná výnimka by bola v zriedkavých prípadoch, keď chcete vymeniť len planžetu, pretože sa zlomila alebo poškodila.
Niektoré nové rady našich holiacich strojčekov už majú kazety, kde sú planžeta a strihací blok integrované do jednej súčiastky. To zaručuje, že obe súčiastky spolu vždy dokonale fungujú.

Ako mám zistiť, ktorá planžeta a blok so strihacími lištami sa hodia pre môj holiaci strojček?

Vyššie si pozrite Vyhľadávač súčiastok s vysokým výkonom. Podľa obrázka alebo názvu vyberte svoj holiaci strojček a kliknutím naň zobrazte príslušné súčiastky s vysokým výkonom. Ak kvôli pomalšiemu internetovému pripojeniu tento postup nefunguje, kliknite na prehľad.
Ak nemôžete nájsť svoj holiaci strojček, môže to byť preto, že tu uvádzame len najobľúbenejšie modely posledných rokov. Môžete však prejsť na našu internetovú stránku spotrebiteľského servisu Braun, kde nájdete čísla modelov pre staršie holiace strojčeky.

Prečo nemôžem navzájom kombinovať rôzne modely?

Kým niektoré modely sa hodia pre viaceré holiace strojčeky, iné sú technicky odlišné. Preto neodporúčame navzájom ich kombinovať. V takom prípade by sa váš holiaci strojček mohol vnútorne poškodiť.

Kde môžem kúpiť súčiastky s vysokým výkonom pre svoj holiaci strojček Braun?

Môžete ich kúpiť vo väčšine elektropredajní alebo tam, kde ste kúpili svoj holiaci strojček. Keď chcete vyhľadať predajňu alebo on-line obchod, kliknite na odkaz „Nákup výrobkov Braun“ na každej bočnej lište alebo na odkaz „Kde kúpiť“ v prehľade súčiastok s vysokým výkonom. Môžete aj kliknúť na nasledujúci odkaz Autorizovaní servisní partneri, kde získate požadované informácie.

Ako dlho vydrží planžeta a blok so strihacími lištami?

Sú to presné súčiastky, ktoré sa časom opotrebúvajú. Toto opotrebúvanie závisí od vášho spôsobu holenia a typu brady. Planžety treba pred každým použitím skontrolovať, či nie sú poškriabané, či na nich nie sú preliačiny alebo známky opotrebovania. Bloky so strihacími lištami nie sú samoostriace a časom sa opotrebujú. Na zachovanie optimálneho výkonu holenia by ste mali tieto súčiastky v prípade opotrebovania vymeniť. Vo všeobecnosti, pri pravidelnom čistení a priemernej frekvencii holenia Braun odporúča vymieňať planžetu a blok so strihacími lištami každých 18 mesiacov.

Odporúčané súčiastky vyzerajú inak ako tie, ktoré sú v mojom holiacom strojčeku. Sú správne?

Niektoré holiace strojčeky počas životnosti modelu benefitujú zo zlepšení v rámci súčiastok s vysokým výkonom. Napríklad holiaci strojček Series 7 teraz používa našu najmodernejšiu planžetu OptiFoil, kým predchádzajúce modely používali planžetu Smart Foil. Uisťujeme vás, že ponúkame len modely súčiastok s vysokým výkonom, kde je zaručená kompatibilita, to znamená, že ich môžete bezpečne kupovať a v týchto konkrétnych prípadoch získať dokonca ešte VIAC ako 100-percentný výkon vášho holiaceho strojčeka!

Ako vymením súčiastky s vysokým výkonom?

Najprv snímte planžetu tak, že stlačíte tlačidlo uvoľnenia, ak sa nachádza na vašom holiacom strojčeku, alebo planžetu jednoducho potiahnite. Teraz otočte blok so strihacími lištami o 90 stupňov a vytiahnite ho. Držte ho pritom na krajoch, aby ste sa nedotkli čepieľok. Pri montáži nových súčiastok vykonajte opačný postup. Pri kazetových modeloch je výmena ešte jednoduchšia, pretože planžeta a blok so strihacími lištami sa vyberajú ako jeden kus. Pozrite sa, aká rýchla a jednoduchá je výmena kazety v modeloch Series 7 (video).
Pozrite si video
Informácie o ostatných náhradných súčiastkach nájdete na internetovej stránke spotrebiteľského servisu Braun.

www.service.braun.com