BraunPrize

BraunPrize – Medzinárodná súťaž dizajnérov

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keď BraunPrize v roku 1968 vznikla, bola prvou medzinárodnou súťažou v Nemecku, ktorá propagovala prácu mladých dizajnérov. Úsilie spoločnosti Braun v tejto oblasti odvtedy vysoko oceňujú nielen dizajnéri, ale aj zainteresovaná široká verejnosť. Sponzorovaním súťaže BraunPrize sa spoločnosť Braun snaží vyzdvihnúť dôležitosť priemyselného dizajnu a inovatívnych výrobkov a podporovať nápady na spotrebné výrobky, ktoré pomôžu ľuďom v ich každodennom živote.

Cieľ súťaže BraunPrize


Cieľom súťaže BraunPrize je zviditeľniť prácu dizajnérov z celého sveta, oceniť prácu škôl dizajnu a pomôcť ozrejmiť faktory a kritériá, ktoré sú jadrom dobrého produktového dizajnu. Zároveň má za cieľ sprístupniť invenčnosť a kreatívnosť dizajnérov verejnosti a nadviazať spojenie dizajnérov s odvetvím alebo potenciálnymi klientmi.
Podujatie a výstavy BraunPrize

Podujatie a výstavy BraunPrize

Súťaž dizajnérov sa končí podujatím a putovnými výstavami BraunPrize, na ktorých sú predstavené najlepšie nápady prihlásené do súťaže.
Zistite viac o podujatí a výstavách BraunPrize...
Spôsob hodnotenia

Spôsob hodnotenia

Porota trávi celých šesť dní hodnotením, ktoré sa delí na tri fázy.
Zistite viac o spôsobe hodnotenia...
Propagácia dizajnu

Propagácia dizajnu

Naša každodenná práca v spoločnosti Braun nás učí, že mimoriadny dizajn je jedným z kľúčov k dlhodobému úspechu.
Zistite viac o podporovaní dizajnu...
Medzinárodná rada spoločností priemyselného dizajnu (ICSID)
Medzinárodná rada spoločností priemyselného dizajnu (ICSID) podporuje súťaž BraunPrize od roku 1992 a jej podpora je akousi pečaťou kvality dizajnérskych súťaží.
Pozrite si internetovú stránku icsid...