Sustainability - plant

Braun a trvalo udržateľný rozvoj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vieme, že ako veľká spoločnosť môžeme skutočne meniť svet. Túto zodpovednosť sme vždy brali vážne a dnes je jadrom všetkého, čo robíme. Naše dedičstvo v oblasti trvalo udržateľného rozvoja sa datuje od 50. rokov a vystihujú ho nadčasové slová, ktoré vyslovil bývalý vedúci dizajnu v spoločnosti Braun, Dieter Rams: „Dobrý dizajn berie ohľad na životné prostredie. Môže a musí prispievať k udržaniu a ochrane zdrojov.“

Dnes kráčame po jasnej a pevnej ceste smerom k trvalej udržateľnosti. Naša materská spoločnosť P&G vymedzila a zachováva stratégie trvalej udržateľnosti v piatich zásadných oblastiach, a to: výrobky, prevádzky, spoločenská zodpovednosť, zamestnanci a zainteresované strany. Tieto stratégie riadia naše úsilie v oblasti rozvoja takým spôsobom, ktorý je najlepší pre našich spotrebiteľov, životné prostredie a spoločnosti, ktorých sa dotýkame. Preto sme v roku 2007 založili Pracovnú skupinu spoločnosti Braun pre trvalú udržateľnosť, ktorej cieľom je posúdiť súčasné úrovne trvalej udržateľnosti a poradiť nám, ako ich môžeme ďalej zlepšovať.

Čo sme teda urobili a čo robíme v súčasnosti?


Trvalo udržateľný rozvoj prostredníctvom našich výrobkov
Trvalo udržateľný rozvoj prostredníctvom našich výrobkov
Braun dbá na to, aby prístroje, ktoré vyrábame a uvádzame na trh, poskytovali spotrebiteľom príležitosť znížiť ich vlastný vplyv na životné prostredie.
Viac informácií o trvalej udržateľnosti prostredníctvom našich výrobkov ...

Šírenie posolstva


Keďže sa snažíme rozvíjať čo najudržateľnejším spôsobom, vieme, že dosiahneme ešte viac, ak podnietime našich partnerov, aby sa k nám pridali. Naše vedomosti a zapálenie pre vec chceme odovzdať našim dodávateľom, distribútorom, maloobchodníkom a všetkým ostatným, s ktorými spolupracujeme, aby sa trvalo udržateľný rozvoj stal prioritou na celej ceste hodnotovým reťazcom. 

Prostredníctvom siete dodávateľov P&G pre trvalú udržateľnosť spolupracujeme s našimi dodávateľmi na ďalšom znižovaní environmentálneho vplyvu. Dosahujeme to predovšetkým tak, že sme podľa možností najlepším príkladom, preberáme vedenie v iniciatívach, ako je Európska platforma pre recykláciu, v krokoch k energeticky efektívnym výrobkom a významne prispievame k naplneniu náročných cieľov P&G v oblasti trvalej udržateľnosti.